Drie jaar hyacint

22.02.2020

2018

2019

2020

三年目で、こんなに花の数が減りました Veel minder bloemen na drie jaar

それも楽しみのうちです maar dat vind ik niet erg

シラーシベリカ dat hoort erbij

毎年出てきてくれて、ありがとう Dank je om ieder jaar terug te komen!

夜です het is avond