Lentekou

15.05.2020

光 Het licht

蓋つきの器 Een pot met deksel

このところ寒いです Het is koud de laatste dagen