Diary Drawings / 日記画

 

2009 – 2012

2012 – 2014

2014 – 2016

Installatie view Museum Dr.Guislain, 2014, Gent

Installatie view Master jury, Boekentoren, 2015, Gent

Op mijn zestiende verhuisde ik van Japan naar België. Mijn artistieke parcours begon toen, als noodzaak om de nieuwe cultuur te begrijpen en om met anderen te communiceren. Naast het Nederlands leren ontwikkelde ik mijn eigen beeldtaal door dagelijks mijn gevoelens en ervaringen in tekeningen om te zetten. Deze zeer persoonlijke en visuele identiteitsvorming ontwikkelde zich aan de hand van intieme dagboektekeningen.

2009年、16歳で日本からベルギーへ移り住んだ時から、日記画を描き始めた。コミュニケーションにおける言語の不自由さを補うため、言葉にできない感情を絵として記録することから始まり、次第に心の奥深くまで省みる、激しくかつ親密な表現手段となった。異なるサイズの約70冊の画帖は、アイデンティティ形成のアーカイブであり、制作の原点でもある。

When I was sixteen, I made the move to Belgium from Japan. My artistic development took off in response to the necessity of assimilating a foreign culture and as a means of communication with people around me. Besides learning Dutch, I developed my own artistic language by daily confiding my mental images and experiences as drawings to paper. This very personal and graphical identity building was kept in motion by churning out intimate diary drawing books.