Animatie / アニメーション

 

2019, animatie, 9:16, 3”
https://vimeo.com/373484431

In deze korte stop-motion film zonder geluid experimenteer ik met plantenelementen die tot leven worden gewekt om mysterieuze, animistische verhalen te vertellen.

この実験的なストップモーション短編アニメーションでは、無機物や植物があたかも意志や人格を持っているかのような仮想の風景が映し出されてゆく。

In this short stop-motion film without sound, I experiment with plant elements that are brought to life to tell mysterious, animistic stories.