Animatie / アニメーション

 

2019, animatie, 9:16, 3”
https://vimeo.com/373484431

In deze korte stop-motion film zonder geluid experimenteer ik met plantaardige elementen om een verhaal te vertellen. De korte scenes die elkaar opvolgen heben geen duidelijke link, maar spreken tot de verbeelding en staan open voor ieders invulling.

この実験的な短編アニメーションでは、無機物や植物があたかも意志や人格を持っているような、仮想の風景を作り出すことを試みた。明確な繋がりのない、無音の夢を見ているようなシーンの連続は、鑑賞者の想像力に語りかけ、自由な解釈を可能にしている。

In this short stop-motion film without sound, I experiment with plant elements that are brought to life to tell stories. The short mysterious, aministic scenes that follow each other appeal to the imagination and are open to everyone’s interpretation.