Happy 50th Anniversary

 

In Japan is er een oud geloof dat het geluid van bellen boze geesten wegjaagt en jezelf beschermt. Als je teruggaat in de geschiedenis van deze bellen, kom je uit bij een heilig muziekinstrument genaamd Kagura-suzu. De Kagura-suzu die ik tijdens mijn reis naar Kanazawa heb ontdekt, was het vertrekpunt voor dit werk. In het Gentse Citadelpark nabij het SMAK en het MSK, staat de Kotoji-lantaarn, een schenking van de stad Kanazawa ter ere van het 35ste zusterschap tussen beide steden. Ter gelegenheid van het 50ste jubileum werd ik door de Young Friends van Vrienden v/h S.M.A.K. gevraagd om een ​​artistieke interventie te creëren. Ik realiseerde een installatie waarin 50 keramische bellen aan een boom werden opgehangen naast de Kotoji-lantaarn. De stam van de boom wordt als het handvat van de Kagura-suzu beschouwd, en in plaats van hem met de hand te schudden, rinkelt het geluid van de bellen door de wind. De bellen hebben de vorm van een gespleten perzik, verwijzend naar de oervrucht als oorsprong van de bellen.

日本には、鈴の音が厄を祓い、身を守ってくれるという古い信仰がある。鈴の歴史を遡ると、神楽鈴という神聖な楽器へたどり着く。金沢への旅で実際に手にした神楽鈴が、この作品の出発点となっている。シタデル公園内にあるゲント美術館(MSK)とゲント現代美術館(S.M.A.K.)の向かいの池には、姉妹都市35周年記念に金沢市から贈られた琴柱灯篭が立っている。姉妹都市50周年記念に合わせて、Vrienden v/h S.M.A.K.より作品制作を依頼された私は、50個の陶製の鈴を、灯篭の隣に立つ樹から環状に吊り下げるインスタレーションを作りあげた。樹の幹を神楽鈴の持ち手に見立て、手で振る代わりに、風によって鈴の音が響く。鈴は、割れた桃のような形をしており、鈴の起源である果樹の実を彷彿とさせる。

In Japan, there is an ancient belief that the sound of bells scares away evil spirits and protects yourself. If you go back in the history of these bells, you will arrive at a sacred musical instrument called Kagura-suzu. The Kagura-suzu I discovered during my trip to Kanazawa, was the starting point for this work. Near the museums in Ghent’s Citadel Park, stands the Kotoji lantern. It was a gift from the city of Kanazawa in honor of the 35th sisterhood between the two cities. On the occasion of the 50th anniversary in 2021 , the Young Friends of Vrienden v/h S.M.A.K. asked me to create an artistic intervention. I made an installation in which 50 ceramic bells were hung from a tree next to the Kotoji lantern. The trunk of the tree can be seen as the handle of the Kagura-suzu, and instead of shaking it by hand, the wind jingles the bells. Each bel is shaped like a split peach, referring to the primordial fruit as the origin of the bell instruments.


CLICK HERE TO HEAR THE SOUND