Stambomen / 家系樹

 

Deze reeks is vertrokken vanuit mijn interesse in de familiestamboom. Een spruitkool – onmisbaar in de Belgische volkskeuken – krijgt de schaal van het menselijke lichaam en wordt een monumentale stamboom. Aders als nerven lopen tussen de knoppen, soms onderbroken, soms druipend. Het is een pleidooi voor de groente die al eeuwenlang geteeld en gegeten wordt in het geboorteland van mijn vader. Het maakproces – het langzaam, handmatig opbouwen met klei – symboliseert de ontwikkeling van mijn eigen identiteit. De spruit-stamboom wordt vergezeld door een reeks totem-achtige beelden; van een familieportret, een voedende moedervogel-stamper, navelstrengen die als klimop verstrengeld zijn, een versmelting van een lichaam en een boom… die elk een eigen verhaal vertellen, maar samen een groot bos vormen.

この作品群の根底には、血縁関係を表すために家系図を記すという行為への関心がある。ベルギー、ブリュッセルの特産品である芽キャベツの茎を、家系図(Family Tree)に見立て、人間の身体ほどのスケールを与えた。葉脈は血管のように側芽どうしを繋ぎ、時には途切れ、ところどころで赤い汁を滴らせている。これは、私の父親の出生地に古くから栽培され、食べられ続けてきた野菜への賛歌であり、粘土を積み上げながら自身のアイデンティティーを形作る過程でもある。そこから次々と、家族の肖像、子を餌付け育てる母鳥、ツタのように絡まるへその緒、人間の身体と樹の融合体といった、少しずつ違った物語を持ちながら、大きな森としてまとまる一連のトーテム的作品。

At the root of this series rests my interest in family trees to represent kinship. A Brussels sprout – indispensable in Belgian folk cuisine – takes on the scale of the human body and becomes a monumental family tree. Leaf veins become blood vessels running between the buds, sometimes interrupted, sometimes dripping. It is a praise for the vegetable that has been grown and eaten for centuries in my father’s homeland. The making process – the slow, manual build-up with clay – symbolizes the development of my own identity. The sprout family tree is accompanied by a series of totem-like statues; a family portrait, a feeding mother bird pistil, umbilical cords entwined like ivy, a fusion of a body and a tree… each of which tells its own story, but together they form a large forest.