Wapenschilden / 紋章

 


Installation at Contemporary Art Foundation, Photo: Keizo Kioku

 

Het vertrekpunt voor deze serie was mijn sterke interesse in fauna en flora als beschermsymbolen, bijvoorbeeld het motief van de leeuw die men vaak treft in Europese wapenschilden. Welke rol spelen deze symbolen in de vorming van (groeps)identiteit en hoe representeren ze tegelijkertijd de relatie tussen mens en natuur? Met de plasticiteit van de klei trachtte ik een persoonlijk en hedendaagse interepretatie van deze traditionele patriarchale symboliek te creëren.

この作品群の根底には、日本の家紋やヨーロッパの紋章における、獅子をはじめとした守護のシンボルとしての動植物への強い関心がある。言語や文化を超えて理解されるこれらのシンボルは、どのようにして民族的アイデンティティ形成に関わり、同時に人間と自然の関係を表しているのだろうか。紋章という家父長制の象徴を、粘土の可塑性と女性の意識に基づいて再構成することにより、多様なアイデンティティと新しい文化の誕生の可能性を示唆したい。

At the root of this series lies a strong interest in heraldic beasts and other fauna and flora as guardian symbols. How do these symbols, which are understood across languages and cultures, participate in the formation of group identity and how do they simultaneously represent the relationship between humans and nature? By applying the plasticity of clay I tried to create a personal and contemporary interpretation of this traditional patriarchal symbolism.